CO2 koeling

Energiebesparing en duurzaam koelen

Het huidige klimaatakkoord stuurt aan op een uitfasering van een groot deel van de bestaande koudemiddelen. Koelen met natuurlijke koudemiddelen is daarom een toekomstbestendig alternatief.

Voorbeelden van natuurlijk koudemiddelen zijn CO2 en propaan. Deze koudemiddelen zijn minder belastend voor het milieu en zorgen vaak voor een besparing op de energiekosten. Een ander alternatief om energie te besparen is warmteterugwinning.

Koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 en propaan kennen aanvullende veiligheidseisen. De Baronie Koel- & Vriestechniek is in het bezit van de benodigde certificeringen voor natuurlijke koudemiddelen.

Om tot de beste oplossing voor uw wensen te komen is het belangrijk om de voor- en nadelen per situatie af te wegen. Wij komen graag bij u langs om u over koudemiddelen te adviseren. 

CO2 koeling

Meer weten? Of direct een afspraak maken?